ΝΕΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Ίδρυση Συνδέσμου Εισαγωγέων Μοτοσυκλετών

Συνεργασία εισαγωγέων μοτοσυκλετών Ένας νέος φορέας συστάθηκε στο χώρο της ελληνικής μοτοσυκλέτας , με τον τίτλο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Μοτοσυκλετών (ΣΕΜΕ) και με τη συνεργασία 10 αντιπροσώπων-εταιριών. Στόχος του ΣΕΜΕ είναι η διεύρυνση της αγοράς των δύο τροχών. Ο ΣΕΜΕ πιστεύει ότι η υγιής ανάπτυξη του κλάδου προϋποθέτει την ασφαλή και βιώσιμη χρήση των δικύκλων, καθώς [...]